Introduction
Topic
Store

Statistic

Total visitors
: 1,251
Online members
: 0
Guest
: 1
Thực hiện các công nghệ tuân theo một trật tự nhất định gọi là qui trình, nó có thể là duy nhất cho công ty này nhưng với công ty khác thì có thể thay đổi khác bởi có thể do khác sản phẩm hoặc do các chính sách qui định, bên cạnh đó cũng có thể do các yếu tố ngoài kỹ thuật như để tiết kiệm chi phí bằng cách lấy người làm thay.
Tuy nhiên, dù làm kiểu gì thì mỗi nhà máy đều không thể tránh khỏi  các bước chính là: chuẩn bị chung, chuẩn bị nguyên nhiên vật liệu, chuẩn bị công nghệ, chuẩn bị máy móc thiết bị, chuẩn bị con người để thực hiện, tiếp đến là: trình tự thực hiện, xem xét, kiểm tra, sửa lỗi và hủy bỏ.

No data is matching.
Copyright © 2011-2016 Lap Rap Dien Tu . All rights reserved.
® Lap Rap Dien Tu All rights reserved, content on this website
Please write "source by Lap Rap Dien Tu when extracting content from this website
Address: 377 Tân hương, Ho Chi Minh city
Tel: +84 (0)938041068 - Email: admin@laprapdientu.vn

 
Smartit Web7Mau - Website: www.web7mau.com - Email: developers.web7mau@gmail.com
Core Version: 1.6.6.0